Tosia

Głowka cięta standardowo. Reszta na krótko z powodu kołtunków